Free Lab Helsinki kesällä 2012

Free Lab Helsinki -hanke perustaa kesäkuusta elokuuhun 2012 toimivan väliaikaisen, kaikille avoimen kulttuuritilan. Tila perustetaan väliaikaisesti tyhjillään olevaan rakennukseen Helsingin kantakaupungissa, vajaakäytössä tai rakenteilla olevalle alueelle. Free Lab Helsinki -kulttuuritila kannustaa asukas- ja ihmislähtöiseen luovuuteen ja kansalaistoimintaan. Tila kokoaa yhteen kaikenikäisiä kaupungin asukkaita, luovien alojen toimijoita, asiantuntijoita sekä kaupunkikulttuurista kiinnostuneita ihmisiä kotimaasta ja ulkomailta. Tilassa järjestetään yleisöluentoja, työpajoja, näyttelyitä, konsertteja ja muuta tilan käyttäjistä lähtevää ja heidän itsensä järjestämää toimintaa.

Hankkeen tavoitteita ovat:

1) Perustaa Helsinkiin osallistumista ja luovuutta tukeva väliaikainen, avoin ja julkinen kaupunkitila kesäksi 2012: inspiroiva kohtaamis- ja verkostoitumispaikka kaikenikäisille kaupungin asukkaille, taiteilijoille, tutkijoille, muotoilijoille, matkailijoille sekä WDC-vuoden vieraille.

2) Mahdollistaa tee-se-itse-kulttuuria ja kansalaistoimintaa osana kaupunkikulttuuria: koordinoimme mm. työpajoja, näyttelyitä, teatteriesityksiä ja musiikkitapahtumia tilan kävijöiden toiveiden mukaan, kannustamme kävijöitä toteuttamaan itse omia tapahtumaideoitaan.

3) Järjestää ja kehittää yhteisöllistä ja vaihtoehtoista musiikkikulttuuria: tila tarjoaa mahdollisuuden kehittää Helsingin seudulla heikosti tarjolla olevaa vaihtoehtoisen musiikin kulttuuria, joka on keskeinen kansainvälisten kaupunkien vetovoimatekijä.

4) Tutkia ja kehittää uusia tapoja kaupunkitilan väliaikaiseen käyttöön: projekti selvittää kaupunkitilan väliaikaista käyttöä asukaslähtöisen luovan toiminnan voimavarana.

5) Tutkia ja kehittää kulttuuritoiminnan ja kaupunkisuunnittelun talkoistamista (crowdsourcing): Järjestettävässä kaupunkilaboratoriossa tutkitaan uusien teknologioiden, kuten parviälyn eli crowdsourcingin käyttöä kaupunkisuunnitteluun ja kulttuurintuotantoon liittyvän tiedon keräämisessä.

6) Luoda kansainvälisesti kiinnostava väliaikainen kulttuurialue (TAZ, Temporary Autonomous Zone) ja tuottaa tietoa superluovien kulttuurialueiden perustamiseksi: toimia ei-kaupallisena autonomisena tilana, mainosten ja kaupallisten viestien tavoittamattomissa

Mentoritapaaminen 23.3.2011

Watch live streaming video from oniitamo at livestream.com

Tapaamisen kalvosulkeiset linkistä linkistä.

Miten pääsen mukaan auttamaan?

facebook: Free Lab Helsinki -ryhmä
skype: Free Lab Helsinki -ryhmä, lisää viestintävastaavamme nimimerkki ’simoporola’ kaveriksi (hän liittää sinut ryhmächattiin)
email: free-lab-helsinki(a)googlegroups.com